The home of Eurovision lyrics

tor-endresen_lead

Song Information
Music: Oddvar Ruud
Lyrics: Marit Vollen

Norwegian
Månen følger samme bane
Men den har en egen glans i kveld
Natten speiler våre drømmer
Og en skjebne vi kan forme selv

Til det gryr av dag
Eventyret venter deg
Månen selv har gitt sitt ord

Til det gryr av dag
Om du bare blir hos meg
Skinner den for deg i natt

Kan du kjenne månens stråler
Når de danser med ditt gylne hår
Som en ramme om et minne
Vi kan leve på i tusen år

Til det gryr av dag
Eventyret venter deg
Månen selv har gitt sitt ord

Til det gryr av dag
Om du bare blir hos meg
Skinner den for deg i natt

Til det gryr av dag
Eventyret venter deg
Månen selv har gitt sitt ord

Til det gryr av dag
Om du bare blir hos meg
Skinner den for deg
Skinner den for oss i natt

Til det gryr av dag

Translation
The moon is in the same orbit
But it has a special glow tonight
The night reflects our dreams
And a fate we can shape ourselves

Until a new day comes
The fairy tale awaits you
The moon itself has promised

Until a new day comes
If you only stay with me
It will shine for you tonight

Can you feel the moonbeams
When they dance in your golden hair
Like a frame around a memory
We can live on for a thousand years

Until a new day comes
The fairy tale awaits you
The moon itself has promised

Until a new day comes
If you only stay with me
It will shine for you tonight

Until a new day comes
The fairy tale awaits you
The moon itself has promised

Until a new day comes
If you only stay with me
It will shine for you
It will shine for us tonight

Until a new day comes

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters