The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Torhild Nigar
Lyrics: Torhild Nigar

Norwegian
Jeg klatret opp på det høye fjellet
Der så jeg solen synke ned i vest
Himmelen rødmet over horisonten
Mens en dag svant hen og ble til kveld

Jeg lot blikket vandre ned til dalen
Der lå det sted hvor jeg har vokst opp
Midt mellom skog og fagre, grønne lier
Stod et lite hus så trygt og godt

Kvelden kom med lyse, gode minner
Og vekket til liv hver lengsel i mitt sinn
Da solen sank i mot de gylne strender
Kjente jeg tårer som glødet på mitt kinn

Her er det sted hvor jeg ofte lengter
Her kan en rotløs tanke finne fred
Tiden visker bort hver ting som skiller
Mens alt som binder oss sammen står igjen

Jeg går tankefull på kjente stier
Av deg fikk jeg alt jeg er, og har å gi
Her hos deg kan jeg la mitt hjerte hvile
Her hører jeg til, hit vil jeg komme hjem

Her hører jeg til, hit vil jeg komme hjem
Av deg ble jeg til, til deg vil jeg vende hjem

Translation
I climbed the high mountain
There I saw the sun go down in west
The sky was blushing above the horizon
While a day disappeared and became night

I looked down on the valley
There was the place where I grew up
Between the woods and the beautiful, green hillsides
There was a small house so safe and sound

The night came with bright, good memories
And awakened each longing in my mind
When the sun set towards the golden beaches
I felt tears glowing on my face

Here is the place I often long to
Where a rootless thought can find peace
The time erases each thing that divides us
While everything that binds us together remains

I walk thoughtfully on well known paths
I got everything I am from you, and everything I can give
Here with you I can let my heart rest
I belong here, I want to return to home here

I belong here, I want to return to home here
By you I was made, to you I want to return home

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters