The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Per Kristian Indrehus,
Geir Olav Bøkestad
Lyrics: Per Kristian Indrehus, Geir Olav Bøkestad, Jan Vincent Johannessen

Norwegian
Lengter du til den gang livet ditt var lett å leve?
Den gang alle drømmer ble født
Føler du at drømmene ble borte i alt strevet?
Kjenner du deg sliten og trøtt?

Husk at hvis du vil nå til topp
Må du gå i motbakke opp

Du skal få din dag i morgen
Men din dag den må skapes av deg
Ja, du skal få din dag i morgen
For du bærer en vinner i deg

Noen tror at lykken er å vinne mange penger
Tror at livet det er et spill
Andre vet at lykken er å skape det en trenger
Og at alle kan få det til

At din vei blir til mens du går
At du høster det som du sår

Du skal få din dag i morgen
Men din dag den må skapes av deg
Du skal få din dag i morgen
For du bærer en vinner i deg

Du skal få din dag i morgen
Men din dag den må skapes av deg
Ja, du skal få din dag i morgen
For du bærer en vinner i deg

Kanskje sitter du og venter på
En prins som tar deg med på hesten
Men du må nok reise deg å gå, gjør det nå
Og forstå at du må, du må leve nå

Du skal få din dag i morgen
Men din dag den må skapes av deg
Du skal få din dag i morgen
For du bærer en vinner i deg

Du skal få (din dag i morgen)
Din dag i morgen
Ja, du skal få (din dag i morgen)
Din dag i morgen

Du skal få din dag i morgen
Men din dag den må skapes av deg
Ja, du skal få din dag i morgen
For du bærer en vinner i deg

Translation
Do you long back to when your life was easy to live?
The time when all dreams were born
Do you feel that the dreams got lost in all the hard work?
Do you feel tired and sleepy?

Remember that if you want to reach the top
You need to go uphill

You will get your day tomorrow
But your day must be created by you
Yes, you will get your day tomorrow
Because you carry a winner inside

Some believe that happiness is to win a lot of money
Believe that the life is a game
Others know that happiness is to create what you need
And that everyone can do it

That your way is made while you walk
That you harvest what you sow

You will get your day tomorrow
But your day must be created by you
You will get your day tomorrow
Because you carry a winner inside

You will get your day tomorrow
But your day must be created by you
Yes, you will get your day tomorrow
Because you carry a winner inside

Maybe you sit and wait for
A prince who takes you up on the horse
But you have to get up and go, do it now
And understand that you need, you need to live now

You will get your day tomorrow
But your day must be created by you
Yes, you will get your day tomorrow
Because you carry a winner inside

You will get (your day tomorrow)
Your day tomorrow
Yes, you will get (your day tomorrow)
Your day tomorrow

You will get your day tomorrow
But your day must be created by you
Yes, you will get your day tomorrow
Because you carry a winner inside

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters