The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Lina Holt
Lyrics: Lina Holt

Norwegian
Det er en kvinne du aldri kan forlate
Det er en kvinne du ikke alltid forstår
Hun bærer dine drømmer inni seg
Hun prøver å gi de til deg
Drømmen hun ikke fikk selv
Fordi hun fikk deg

Jeg glemmer aldri deg
Hva du gjorde for meg
Og jeg vet at ditt hjerte banker i all evighet

Jeg glemmer aldri deg
Hva du gjorde for meg
Og jeg vet at ditt hjerte banker i all evighet

Det er en kvinne som viste veien til deg
Hun tok et valg som du kanskje selv må ta
Du bærer hennes drømmer inni deg
Du vil også gi de fra deg
Min tanke er alltid hos deg
Fordi du fikk meg

Jeg glemmer aldri deg
(Hva du gjorde for meg)
Og jeg vet at ditt hjerte banker i all evighet

Nå skal jeg reise mitt liv
Du reiser mot meg og med meg
Som solen varmer alt som gror
Din arbeidssang har satt spor

Jeg glemmer aldri deg
Hva du gjorde for meg
Og jeg vet at ditt hjerte banker i all evighet
I all evighet, evighet

Translation
It’s a woman you can never leave
It’s a woman you don’t always understand
She carries your dreams inside
She tries to give them to you
The dream she never had herself
Because she got you

I will never forget you
What you did for me
And I know that your heart beats for eternity

I will never forget you
What you did for me
And I know that your heart beats for eternity

It’s a woman who showed you the way
She made a choice you might need to make yourself
You carry her dreams inside
You will also give them away
My thought will always be with you
Because you got me

I will never forget you
(What you did for me)
And I know that your heart beats for eternity

Now I will raise my life
You travel towards me and with me
Like the sun warms everything that grows
Your work song has left its mark

I will never forget you
What you did for me
And I know that your heart beats for eternity
For eternity, eternity

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters