The home of Eurovision lyrics

norway_lead

Song Information
Music: Bjørn Terje Bråthen
Lyrics: Bjørn Terje Bråthen

Norwegian
(Oh ramalama, oh ramalama)
(Oh ramalama, oh ramalama)

Sitter en kveld helt for meg selv
Blar i et gammelt fotoalbum
Bilder av deg, gitaren og meg
Blåøyd, ung, naiv

Vi sang om det som en gang var
Den enkle melodien ga oss stor poesi
Søt nostalgi, da du og jeg var to

Og vi sang oh ramalama
De sangene var allting for meg
Oh ramalama og rock’n’roll
Før vi dro hver vår vei

Alle filmer, alle bilder
Små ting som dukker opp
Er minner fra en kjær og gammel tid

(Oh ramalama, oh ramalama)
(Oh ramalama, oh ramalama)

Tider er gått, vi vokste opp
Med tro på en fremtid, nye drømmer
Gir oss et liv i alvor og smil
En annen virkelighet

Men av og til går tankene tilbake
Til den gangen og til vår melodi
Og til den tid da livet var en lek

Og vi sang oh ramalama
De sangene var allting for meg
Oh ramalama og rock’n’roll
Før vi dro hver vår vei

Alle filmer, alle bilder
Små ting som dukker opp
Er minner fra en kjær og gammel tid

Oh ramalama
De sangene var allting for meg
Oh ramalama og rock’n’roll
Før vi dro hver vår vei

Alle filmer, alle bilder
Små ting som dukker opp
Er minner fra en kjær og gammel tid
Er minner fra en kjær og gammel tid

(Oh ramalama, oh ramalama)
(Oh ramalama, oh ramalama)

Translation
(Oh ramalama, oh ramalama)
(Oh ramalama, oh ramalama)

Sit there one night all by myself
Turn the pages in an old photo album
Photos of you, the guitar and me
Starry-eyed, young, naive

We sang about what we once had
The simple melody gave us great poetry
Sweet nostalgia, when you and I were two

And we sang oh ramalama
Those songs were everything to me
Oh ramalama and rock’n’roll
Before we parted ways

Every film, every photo
Little things that appear
Are memories from a beloved, old time

(Oh ramalama, oh ramalama)
(Oh ramalama, oh ramalama)

Times have passed, we grew up
With faith in a future, new dreams
Gives us a life with seriousness and smiles
A different reality

But now and then my mind wanders
To that time and to our melody
And to that time when life was a game

And we sang oh ramalama
Those songs were everything to me
Oh ramalama and rock’n’roll
Before we parted ways

Every film, every photo
Little things that appear
Are memories from a beloved, old time

Oh ramalama
Those songs were everything to me
Oh ramalama and rock’n’roll
Before we parted ways

Every film, every photo
Little things that appear
Are memories from a beloved, old time
Are memories from a beloved, old time

(Oh ramalama, oh ramalama)
(Oh ramalama, oh ramalama)

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters