The home of Eurovision lyrics

norway_lead

Song Information
Music: Bjørn Jørgensen
Lyrics: Kirsti Dahl Johansen

Norwegian
Som en rubin her i mitt skrin
Natt etter natt har jeg lengtet og ventet
Uten ord, ingen vet hvor min stjerne bor

Som en rubin tindrende fin
Blender mitt dunkle sinn, er du en gåte
Og mitt savn, hva er ditt navn?
Hvor er din havn?

Gi meg en stjerne
La meg få kjenne varmen fra deg
Langt i det fjerne
Noe som skinner, noe som gir meg håp
Jeg vil favne strålene fra deg

Verden ble min i stjerneskinn
Første gang helt alene i mørket
Så jeg deg stråle til meg, du viste vei

Gi meg en stjerne
La meg få kjenne varmen fra deg
Langt i det fjerne
Noe som skinner, noe som gir meg håp
Jeg vil favne strålene fra deg

Gi meg en stjerne
La meg få kjenne varmen fra deg
Langt i det fjerne
Noe som skinner, noe som gir meg håp
Jeg vil favne strålene fra deg

Translation
Like a ruby here in my jewellery box
Night after night I’ve been longing and waiting
Without words, no one knows where my star is

Like a ruby sparkling so pretty
Blinds my gloomy mind, you are a riddle
And my longing, what’s your name?
Where is your home?

Give me a star
Let me feel your warmth
Far away from here
Something that shines
Something that gives me hope
I want to embrace your beams

The world became mine in the glow of the stars
For the first time all alone in the darkness
I saw you glow for me, you showed me a way

Give me a star
Let me feel your warmth
Far away from here
Something that shines
Something that gives me hope
I want to embrace your beams

Give me a star
Let me feel your warmth
Far away from here
Something that shines
Something that gives me hope
I want to embrace your beams

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters