The home of Eurovision lyrics

norway_lead

Song Information
Music: Gunnar Refsdal
Lyrics: Gunnar Refsdal

Norwegian
En liten fugl sitter på en gren
I det store, høstgrå treet
Dets vakre farger speiler seg
I minnet fra en regnfull natt

Solen står snart
Og dugget vekk fra vinduet forsvinner
Der ser jeg fuglen flyve
Det blir tomhet der den satt

Det får livet til å synes som en vakker dag
Med mening og forståelse
Med latter og med gråt
Krig og hat, det vil synes som en svunnen tid
Hånd mot hånd og kinn mot kinn
Det er hva vil

Kan ikke du, kan ikke du
Kan ikke du og jeg få leve for hverandre?
Kan ikke du, kan ikke du
Kan ikke du og jeg gå sammen og forandre?

Vinden blåser kaldt
Blader fra det høstgrå treet
Ligger der så ensomme
Ved siden av hverandre

Det får livet til å synes som en vakker dag
Med mening og forståelse
Med latter og med gråt
Krig og hat, det vil synes som en svunnen tid
Hånd mot hånd og kinn mot kinn
Det er hva vil

Kan ikke du, kan ikke du
Kan ikke du og jeg få leve for hverandre?
Kan ikke du, kan ikke du
Kan ikke du og jeg gå sammen og forandre?

Kan ikke du, kan ikke du
Kan ikke du og jeg få leve for hverandre?
Kan ikke du, kan ikke du
Kan ikke du og jeg gå sammen og forandre?

Kan ikke du, kan ikke du
Kan ikke du og jeg få leve for hverandre?

Translation
A little bird is sitting on a branch
In the big, autumn grey tree
Its beautiful colours are reflecting
In the memory of a rainy night

The sun will soon be up
And the dew will disappear from the window
Now I can see the bird fly away
It’s emptiness where it sat

It makes life seem like a beautiful day
With meaning and understanding
With laughter and with crying
War and hate, it will seem like a long gone time
Hand in hand and cheek to cheek
That’s what we want

Can’t you, can’t you
Can’t you and I live for each other?
Can’t you, can’t you
Can’t you and I go together and make a change?

The wind is blowing cold
Leaves from the autumn grey tree
Are lying there so lonely
Right next to each other

It makes life seem like a beautiful day
With meaning and understanding
With laughter and with crying
War and hate, it will seem like a long gone time
Hand in hand and cheek to cheek
That’s what we want

Can’t you, can’t you
Can’t you and I live for each other?
Can’t you, can’t you
Can’t you and I go together and make a change?

Can’t you, can’t you
Can’t you and I live for each other?
Can’t you, can’t you
Can’t you and I go together and make a change?

Can’t you, can’t you
Can’t you and I live for each other?

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters