The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Ulf Risnes
Lyrics: Ulf Risnes

Norwegian
Det finnes ingen annen kvinne
Det finnes ingen annen mann
Det er bare du og jeg
Bare du og jeg

Trenger ingen andre øyne
Trenger ingen annen hånd
Så lenge jeg har deg
Så lenge du har meg

Bare du og jeg (bare du, bare jeg)
Bare du og jeg (bare du, bare jeg)
Bare du og jeg (bare du, bare jeg)
Bare du og jeg

Over oss en skyfri himmel
Under oss en modig jord
Kaffe i en kopp
Nå står sola opp

Bare du og jeg (bare du, bare jeg)
Bare du og jeg (bare du, bare jeg)
Bare du og jeg (bare du, bare jeg)
Bare du og jeg

Natta den er vår, da skal vi drømme
Om dagen skal vi gjøre det vi må
Kvelden skal vi bruke til å huske

Bare du og jeg (bare du, bare jeg)
Bare du og jeg (bare du, bare jeg)
Bare du og jeg (bare du, bare jeg)
Bare du og jeg (bare du, bare jeg)
Bare du og jeg (bare du, bare jeg)­­­
Bare du og jeg

Translation
There’s no other woman
There’s no other man
It’s only you and me
Only you and me

Don’t need other eyes
Don’t need another hand
As long as I have you
As long as you have me

Only you and me (only you, only me)
Only you and me (only you, only me)
Only you and me (only you, only me)
Only you and me

Above us a cloudless sky
Below us a brave earth
Coffee in a cup
The sun rises now

Only you and me (only you, only me)
Only you and me (only you, only me)
Only you and me (only you, only me)
Only you and me

The night is ours, it’s then we will dream
During the day we do what we need to do
The evening we will spend to remember

Only you and me (only you, only me)
Only you and me (only you, only me)
Only you and me (only you, only me)
Only you and me (only you, only me)
Only you and me (only you, only me)
Only you and me

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters