The home of Eurovision lyrics

gaute-ormasen_lead

Song Information
Music: Gaute Ormåsen, Laila Samuelsen,
Kim Bergseth
Lyrics: Gaute Ormåsen, Laila Samuelsen,
Kim Bergseth

Norwegian
Du har tusen ideer, men ingen planer
Tusen talenter, men ingen visjoner
Åh, lykken er alltid nær, den er der du er
Om du bare ville se

Synk eller svøm, min venn, for strømmen er sterk
Led eller følg, led eller følg
Jo, mer vi ser vi ser hvor lite vi veit
Det e’kke en drøm, så synk eller svøm
Synk eller svøm

Du lever med drømmen som sakte forsvinner
Dine planer, ideer blir aldri minner
Åh, håpet er alltid der, det er der du er
Om du bare ville se

Synk eller svøm, min venn, for strømmen er sterk
Led eller følg, led eller følg
Jo, mer vi ser vi ser hvor lite vi veit
Det e’kke en drøm, så synk eller svøm
Synk eller svøm

Livet forandrer seg fortere enn vi vet
Men skulle vi leve i en evighet
Skulle vi fått svar

Synk eller svøm, min venn, for strømmen er sterk
Led eller følg, led eller følg
Jo, mer vi ser vi ser hvor lite vi veit
Det e’kke en drøm, så synk eller svøm

Synk eller svøm, min venn, for strømmen er sterk
Led eller følg, led eller følg
Jo, mer vi ser vi ser hvor lite vi veit
Det e’kke en drøm, så synk eller svøm
Synk eller svøm

Translation
You have a thousand ideas, but no plan
A thousand talents, but no vision
Oh, happiness is always at hand, it’s where you are
If only you would see

Sink or swim, my friend, for the current is strong
Lead or follow, lead or follow
Yes, the more we look, we see how little we know
It is not a dream, so sink or swim
Sink or swim

You live with a dream that slowly disappears
Your plans, ideas are not memories
Oh, the hope is always there, it’s where you are
If only you would see

Sink or swim, my friend, for the current is strong
Lead or follow, lead or follow
Yes, the more we look, we see how little we know
It is not a dream, so sink or swim
Sink or swim

Life is changing faster than we know
But if we live in an eternity
We should receive a response

Sink or swim, my friend, for the current is strong
Lead or follow, lead or follow
Yes, the more we look, we see how little we know
It is not a dream, so sink or swim

Sink or swim, my friend, for the current is strong
Lead or follow, lead or follow
Yes, the more we look, we see how little we know
It is not a dream, so sink or swim
Sink or swim

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters