The home of Eurovision lyrics

yaseen-julie-maria_lead

Song Information
Music: Sigve Bull, El Axel
Lyrics: Sigve Bull, El Axel

Norwegian
Er så stolt av alle for å si det minste
Så positive etter alt som har skjedd i det siste
Mistet vi de største, siste tid de første
Folkemassene overalt, de la ned haug i kyss i støtte

Et lite lys i mørket, himmelen vår er lys i natt
Det er som om svarte skyene over byene forsvant
Og alle våre problemer ble til bagateller
Jeg er ganske sikker på at du skjønner hva jeg mener

Det er i sånne øyeblikk fiender blir til venner
Må hjelpe alle, ikke bare de du kjenner
Hjelpe uten å forvente og få noe tilbake
I lille Norge hvor jeg føler meg hjemme i gatene

Elsker byen som jeg kommer fra
Stolt av steder vi lever i
Må holde sammen, overlever vi sammen?

Den her er dedikert til byene vi lever i
Hvor vi fokuserer på alt annet enn hat
Uansett hvilken rase, tror vi fokuserer på det gode
Og prøver å fremheve samme sak

Ved å ha det bra og leve som vi selv vil
Stresse hele dagen eller ta det helt chill
Representeres som vi ikke har noe å tape
I lille Norge hvor jeg føler meg hjemme i gatene

Elsker byen som jeg kommer fra
Stolt av steder vi lever i
Må holde sammen, overlever vi sammen?

Lille byene vi lever i
Som vi er stolte og kommer fra
Uansett hvor, nå representerer vi sammen

Dedikert til hele landet for dets indre styrke
Uansett sted, uansett hvilket fylke
Til alle preget av det som skjedde
Som valgte å ikke gi noe oppmerksomhet til negativiteten

Til de som hjalp andre under vanskelige situasjoner
Som putta dems egne liv i fare for andre personer
La oss vise respekt og takknemlighet
Kjærlighet, forståelse og vennlighet

(Love the city that I come from)
(Proud of the place that we live in)
(Seeking together, we can survive together)

(The little cities that we live in)
(That we are proud of coming from)
(No matter where, we can represent together)

(The little cities that we live in)
(That we are proud of coming from)
(No matter where, we can represent together)

Translation
I’m so proud of everyone to say the least
So positive after everything that has happened lately
Did we lose the greatest, last time the first
The crowds everywhere, they put down lots of kisses in support

A little light in the darkness, the sky is bright tonight
It’s like the black clouds above the cities disappeared
And all our problems became bagatelles
I’m pretty sure that you understand what I mean

It’s in those moments enemies become friends
Must help everybody, not only the people you know
Helping without expecting to get something back
In little Norway where I feel at home in the streets

Love the city that I come from
Proud of the places we live in
Must stick together, do we survive together?

This one is dedicated to the cities we live in
Where we focus on everything except hate
No matter what race, I think we focus in the good
And try to bring attention to the same thing

By having a good life and live it like we want to
To stress all day long or just relax
Represent us like we have nothing to lose
In little Norway where I feel at home in the streets

Love the city that I come from
Proud of the places we live in
Must stick together, do we survive together?

The little cities we live in
That we are proud of and come from
No matter where, we are representing together now

Dedicated to the whole country for its inner strength
No matter where, no matter what county
To everyone affected by the thing that happened
Who didn’t choose to give any attention to the negativity

To those who helped others during difficult situations
Who risked their own lives to save other people
Let us show respect and gratitude
Love, understanding and kindness

(Love the city that I come from)
(Proud of the place that we live in)
(Seeking together, we can survive together)

(The little cities that we live in)
(That we are proud of coming from)
(No matter where, we can represent together)

(The little cities that we live in)
(That we are proud of coming from)
(No matter where, we can represent together)

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters