The home of Eurovision lyrics

martin_blomvik_lead

Song Information
Music: Martin Blomvik, Bjørn Johan Muri,
Mats Weinholdt
Lyrics: Martin Blomvik, Bjørn Johan Muri,
Mats Weinholdt

Norwegian
For alle ville være med deg
Ingen ville være som meg
For alt som har skjedd du kanskje lar meg sveve
Ej lar deg en gang leve

Lite ærlighet, kjærlighet, kreativitet
Oppnår min oppmerksomhet
Vi var som pepper og salt, varmt og kaldt
Men husk at det va ej som falt, ej som falt

Fant det for godt og ødela livet mitt
Det ekje livet mitt, kanskje livet ditt
Fant det for godt og ødela livet mitt
Det ekje livet mitt, kanskje livet ditt

Det vakje mi tid, vakje mi tid
Sjøl om ej kom meg heim
Det vakje mi tid, vakje mi tid
Sjøl om ej kom meg heim

Det vakje mi tid, vakje mi tid
Sjøl om ej kom meg heim
Det vakje mi tid, vakje mi tid
Sjøl om ej kom meg heim

Fra Elverum til Ålesund
Til Haugesund til Kamerun
Til Langesund til helvete
Til himmelen til undergrunnen
Ej puttar alt i munnen

Dopa ned på kjærlighet
Ej trillar rundt med øresus
Det føltes ut som hjertet tikka
Folket kikka, kroppen verka
Lommelerka, få den vekk da

For ka skal ej gjer da?
Ej ekje blind når ej ser da
Ej tar på meg linsar for å sjå kor du går
Mens tårane trillar som eit åpent sår

Det va så for jævlig
Ej brydde meg ikkje, dem vakje ferdig
Triksa mine, rundt i svime
Redda livet, sjå på mine nye side

Det vakje mi tid, vakje mi tid
Sjøl om ej kom meg heim
Det vakje mi tid, vakje mi tid
Sjøl om ej kom meg heim

Det vakje mi tid, vakje mi tid
Sjøl om ej kom meg heim
Det vakje mi tid, vakje mi tid
Sjøl om ej kom meg heim

Du ødela livet ditt
Ikkje livet mitt
Det vakje livet mitt

Det vakje mi tid, vakje mi tid
Sjøl om ej kom meg heim
Det vakje mi tid, vakje mi tid
Sjøl om ej kom meg heim

Det vakje mi tid, vakje mi tid
Sjøl om ej kom meg heim
Det vakje mi tid, vakje mi tid
Sjøl om ej kom meg heim

Translation
Because everybody wanted to be with you
No one wanted to be like me
After all that has happened you cannot let me soar
I let you live once

Not much honesty, love, creativity
Obtain my attention
We were like pepper and salt, hot and cold
But remember it was me who fell, me who fell

Liked it too much and ruined my life
It’s not my life, might be your life
Liked it too much and ruined my life
It’s not my life, might be your life

It wasn’t my time, wasn’t my time
Even though I got home
It wasn’t my time, wasn’t my time
Even though I got home

It wasn’t my time, wasn’t my time
Even though I got home
It wasn’t my time, wasn’t my time
Even though I got home

From Elverum* to Ålesund*
To Haugesund* to Cameroon
To Langesund* to hell
To heaven to the underground
I put everything in my mouth

Drugged down on love
I roll around with tinnitus
It felt like the heart ticked
People looked, the body ached
Get the hip flask away from me

What should I do then?
I’m not blind when I see then
I wear lenses to see where you walk
While the tears fall like an open wound

Everything was just shit
I didn’t care, they weren’t done
My tricks, round in a daze
Saved my life, look at my new sides

It wasn’t my time, wasn’t my time
Even though I got home
It wasn’t my time, wasn’t my time
Even though I got home

It wasn’t my time, wasn’t my time
Even though I got home
It wasn’t my time, wasn’t my time
Even though I got home

You ruined your life
Not my life
It wasn’t my life

It wasn’t my time, wasn’t my time
Even though I got home
It wasn’t my time, wasn’t my time
Even though I got home

It wasn’t my time, wasn’t my time
Even though I got home
It wasn’t my time, wasn’t my time
Even though I got home

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters