The home of Eurovision lyrics

3js_lead

Song Information
Music: Jaap Kwakman, Jan Dulles,
Jaap de Witte
Lyrics: Jaap Kwakman, Jan Dulles,
Jaap de Witte
Other versions
English Dutch

Dutch
Weet je, schat
We zien het soms een beetje zwart
Soms lijkt de wereld om je heen
Koud en gemeen

En je strijdt
Omdat de aarde lijdt
Maar zelfs als de zon voorgoed verdween
Je vecht nooit alleen

Want je hebt de tijd, de eeuwigheid
De verbeelding aan je zij
En je weet, daar zal ik altijd zijn

Als je mij belooft dat je blijft geloven
Dat een mens krijgt wat hij geeft
In je grootste zorg zit de hoop verborgen
Dat wie lief heeft overleeft

Stil maar, lief
Je piekert want het wil maar niet
Ga waar de wind je vleugels vindt
Ontstijg je verdriet

En je vraagt
Wie dan de aarde draagt
Kijk naar de zon, de bron, ze scheen
Je was nooit alleen

Want je hebt de tijd, de eeuwigheid
De verbeelding aan je zij
En je weet, daar zal ik altijd zijn

Als je mij belooft dat je blijft geloven
Dat een mens krijgt wat hij geeft
In je grootste zorg zit de hoop verborgen
Dat wie lief heeft overleeft

In je grootste zorg zit de hoop verborgen
Dat wie lief heeft overleeft
Dat wie lief heeft overleeft

Translation
You know, dear
Sometimes we look a little on the black side
Sometimes the world seems
Cold and mean

And you struggle
Because the earth suffers
But even if the sun disappeared forever
You never fight alone

Because you have the time, eternity
Imagination on your side
And you know, that’s where I’ll always be

If you promise me that you keep believing
That man gets what he gives
Hidden in your biggest concern, is the hope
That who loves survives

Calm down, dear
You worry as things don’t work
Go where the wind finds you wings
Surpass your sadness

And you ask
Who will carry the earth then
Look at the sun, the source, it shone
You were never alone

Because you have the time, eternity
Imagination on your side
And you know, that’s where I’ll always be

If you promise me that you keep believing
That man gets what he gives
Hidden in your biggest concern, is the hope
That who loves survives

Hidden in your biggest concern, is the hope
That who loves survives
That who loves survives

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters