The home of Eurovision lyrics

slovakia_lead

Song Information
Music: Juraj Burian
Lyrics: Peter Konečný

Slovak
Sú aj dni, čo sú pekné
Tých pár dní, keď ti uverím
Máš ten kľúč, kľúč odo dní
Keď ma máš šťastnú

Prines si ten kľúč odo dní
Daj mi o čom dievča sní

Prines môj kľúč od šťastia tých, pár dní
Raz smieš byť vážny, raz sa smej, pár dní
Daj a otoč ten kľúč, a potom zamkni zvnútra
Prines môj kľúč od tváre skrývanej pár dní

Sprav nech zas smiem byť štastná
Sprav nech zas v seba uverím
Prines si ten kľúč odo dní
Daj mi o čom dievča sní

Prines môj kľúč od šťastia tých, pár dní
Raz smieš byť vážny, raz sa smej, pár dní
Daj a otoč ten kľúč, a potom zamkni zvnútra
Prines môj kľúč od tváre skrývanej

Potom so mnou, chvíľu rýchlo dýchaj
Odo dní keď sa vznášam máš svoj kľúč

Prines môj kľúč od šťastných dní
Oh… (Prines môj kľúč od šťastných dní, pár dní)
(Raz smieš byť vážny, raz sa smej, pár dní)
Daj a otoč ten kľúč a potom zamkni zvnútra
Oh… pár dní

Translation
There are also days that are nice
The ones when I believe in you
You have the key, key to the days
Of my happiness

Bring the key to those days
Give me what a girl desires

Bring me my key to happiness, those days
Once you can be happy, once you can be sad, those days
Give me and then turn the key, lock the door from inside
The key of the faces I hide from those days

Make me happy one more time
Let me believe in myself again
Bring the key to those days
Give me what a girl desires

Bring me my key to happiness, those days
Once you can be happy, once you can be sad, those days
Give me and then turn the key, lock the door from inside
The key of the faces I hide

Then come, we’ll breathe quickly
You’ve the key to the days when I fly

Bring the key to my happy days
Oh… (Bring the key to my happy days, those days)
(Once you can be happy, once you can be sad, those days)
Give me and then turn the key, lock the door from inside
Oh… those days

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters