The home of Eurovision lyrics

besa-kokedhima_lead

Song Information
Music: Alban Male
Lyrics: Olti Curri

Albanian
Kërkova njerëz dhe dritë
Skllave e shpirtit tim, e lirë
Ne ajër sytë perëndoj
Dielli humbi, ndihmë, kam frikë

Njerëzit të keqen rrëmojë
Koha asgjë s’na dhuroi
Pse botën kthyem rrënojë?
Çfarë pret të ndodhë sot?

Udha ime mbaroi
Në një vend ku emrin kërkoj
Lutem, të rizgjohem njëlloj
Toka rrënjët mi shtrëngon fort

Lutjen, time s’mund ta drejtoj askund
Padrone e shpirtit tim, jo, ky mëkat smë bleu kurrë
Mure ngrite,n jetoj përballë me ta
Krenare deri në fund, vendi që zgjodha unë

Njerëzit të keqen rrëmojë
Koha asgjë s’na dhuroi
Pse botën kthyem rrënojë?
Çfarë pret të ndodhë lufto?

Udha ime mbaroi
Në një vend ku emrin kërkoj
Lutem, të rizgjohem njëlloj
Toka rrënjët mi shtrëngon fort

Udha ime mbaroi
Në një vend ku emrin kërkoj
Lutem, të rizgjohem njëlloj
Toka rrënjët mi shtrëngon fort

Translation
I asked people and light
Slaves of my soul, free
In the air I close my eyes
The sun is gone, help, I’m afraid

People dig for the bad
Time doesn’t bestow anything
Why change the world back?
What are you waiting to happen today?

My journey has ended
In a land where I am looking for my name
I pray, to be reborn as the same
The earth is embracing my roots tightly

My prayer, I can’t send anywhere
Saviour of my soul, no, this sin never bought me
Walls are rising, I am standing there face to face
Proud until the end, the land I chose

People dig for the bad
Time doesn’t bestow anything
Why change the world back?
What are you waiting to happen today?

My journey has ended
In a land where I am looking for my name
I pray, to be reborn as the same
The earth is embracing my roots tightly

My journey has ended
In a land where I am looking for my name
I pray, to be reborn as the same
The earth is embracing my roots tightly

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters