The home of Eurovision lyrics

dimitar-andonovski_lead

Song Information
Music: Lazar Cvetkovski
Lyrics: Magdalena Cvetkovska

Macedonian
Preko nokj ne se zaborava
Nekoj kako tebe
Vo očive se poznava
Što krijam vo sebe

Koga ne odi ne odi
Jas si kažuvam na glas
Ti posakuvam se najdobro
I sega odam jas

Se što ti vetiv napraviv
Za na krajot ti da bideš srekjna
A se što izgubiv
Jas za tebe izgubiv

Se što ti vetiv napraviv
Za na krajot ti da bideš srekjna
A se što izgubiv
Jas za tebe izgubiv

Bi ti rekol sega ostani
Te molam ne odi
Znam deka mir što
So sila ne odi

I samo sakam da sum daleko
Daleku od tebe
Za ova srce pak da čuka bez tebe

Se što ti vetiv napraviv
Za na krajot ti da bideš srekjna
A se što izgubiv
Jas za tebe izgubiv

Se što ti vetiv napraviv
Za na krajot ti da bideš srekjna
A se što izgubiv
Jas za tebe izgubiv

Živejam za den
Za ubav den bez tebe
Živejam za den
Da zaboravam na se

Se što ti vetiv napraviv
Za na krajot ti da bideš srekjna
A se što izgubiv
Jas za tebe izgubiv

Cyrillic script
Преко ноќ не се заборава
Некој како тебе
Во очиве се познава
Што кријам во себе

Кога не оди не оди
Јас си кажувам на глас
Ти посакувам се најдобро
И сега одам јас

Се што ти ветив направив
За на крајот ти да бидеш среќна
А се што изгубив
Јас за тебе изгубив

Се што ти ветив направив
За на крајот ти да бидеш среќна
А се што изгубив
Јас за тебе изгубив

Би ти рекол сега остани
Те молам не оди
Знам дека мир што
Со сила не оди

И само сакам да сум далеко
Далеку од тебе
За ова срце пак да чука без тебе

Се што ти ветив направив
За на крајот ти да бидеш среќна
А се што изгубив
Јас за тебе изгубив

Се што ти ветив направив
За на крајот ти да бидеш среќна
А се што изгубив
Јас за тебе изгубив

Живејам за ден
За убав ден без тебе
Живејам за ден
Да заборавам на се

Се што ти ветив направив
За на крајот ти да бидеш среќна
А се што изгубив
Јас за тебе изгубив

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters