The home of Eurovision lyrics

eneda-tarifa_lead

Song Information
Music: Olsa Toqi
Lyrics: Olsa Toqi
Other versions
English Albanian

Albanian
Kjo përrallë e do
Një shpërblim
Një fund nga ato
Siç vetëm unë e ti dimë

Me shumë lot
Se akoma ka shumë çmenduri
Me shpirt dhe vetëm, vetëm dashuri

Oh ti je ajo ndjenjë
Që unë kam besim
Edhe frikën s’e ndjej

Unë ndaj të dua
Unë të dua
Edhe vdes për ty e harroj për ty
S’ka natë

Unë ndaj të dua
Unë të dua
Edhe vdes për ty e harroj për ty
S’ka natë

Vjen një kohë kur s’të mjafton
Ajo që ke, dhe përfundon
Veten bosh ti e gjen
Dhe aty unë vij tek ty
Është vendi ku shpirti im gjehet

(Oh oh oh oh oh… oh oh oh oh…)
(Oh oh oh oh oh… oh oh oh oh…)
(Oh oh oh oh oh… oh oh oh oh…)
(Oh oh oh oh oh… oh oh oh oh…)

Unë ndaj të dua
Unë të dua
Edhe vdes për ty e harroj për ty
S’ka natë

Unë ndaj të dua
Unë të dua
Edhe vdes për ty e harroj për ty
S’ka natë

Translation
This fairytale needs
A reward
An ending like those
That only you and I know

With many tears
Because there is still too much madness
With soul and only, only love

Oh you are that feeling
That I trust
And I do not feel fear

That’s why I love you
I love you
And I die for you and forget for you
There’s no night

That’s why I love you
I love you
And I die for you and forget for you
There’s no night

There comes a time when you’re not satisfied
With what you have, and it ends
You find yourself empty
And to there I come to you
It’s the place where my soul is found

(Oh oh oh oh oh… oh oh oh oh…)
(Oh oh oh oh oh… oh oh oh oh…)
(Oh oh oh oh oh… oh oh oh oh…)
(Oh oh oh oh oh… oh oh oh oh…)

That’s why I love you
I love you
And I die for you and forget for you
There’s no night

That’s why I love you
I love you
And I die for you and forget for you
There’s no night

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters