The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Andranik Manukyan
Lyrics: Andranik Manukyan

Armenian
Handery man yem yekel
Sarerits’ jur yem berel
Im sirun anush yar jan
K’ez kanch’em linenk’ jan-jan

Im sirun anush yar jan
K’ez kanch’em linenk’ jan-jan

Shogh shogha shogha shogha
Shogh shogha shushan shogha
Shogh shogha yard dogha
Shogh shogha yard dogha

Shogh shogha shogha shogha
Shogh shogha shushan shogha
Shogh shogha yard dogha
Shogh shogha yard dogha

Gyugh u k’aghak’ harevan
Shen mna mer Yerevan
Ashkhark’um du govakan
Tesilk’ov indz sazakan

Ashkhark’um du govakan
Tesilk’ov indz sazakan

Shogh shogha shogha shogha
Shogh shogha shushan shogha
Shogh shogha yard dogha
Shogh shogha yard dogha

Shogh shogha shogha shogha
Shogh shogha shushan shogha
Shogh shogha yard dogha
Shogh shogha yard dogha

Gishervan lusni luysn yes
Ts’erekva arev jerm yes
Manushak vard rrehan yes
Ser sirov sirekan yes

Manushak vard rrehan yes
Ser sirov sirekan yes

Shogh shogha shogha shogha
Shogh shogha shushan shogha
Shogh shogha yard dogha
Shogh shogha yard dogha

Shogh shogha shogha shogha
Shogh shogha shushan shogha
Shogh shogha yard dogha
Shogh shogha yard dogha

Shogh shogha shogha shogha
Shogh shogha shushan shogha
Shogh shogha yard dogha
Shogh shogha yard dogha

Shogh shogha shogha shogha
Shogh shogha shushan shogha
Shogh shogha yard dogha
Shogh shogha yard dogha

Armenian script
Հանդերը ման եմ եկել
Սարերից ջուր եմ բերել
Իմ սիրուն անուշ յար ջան
Քեզ կանչեմ լինենք ջան-ջան

Իմ սիրուն անուշ յար ջան
Քեզ կանչեմ լինենք ջան-ջան

Շող շողա շողա շողա
Շող շողա շուշան շողա
Շող շողա յարդ դողա
Շող շողա յարդ դողա

Շող շողա շողա շողա
Շող շողա շուշան շողա
Շող շողա յարդ դողա
Շող շողա յարդ դողա

Գյուղ ու քաղաք հարևան
Շեն մնա մեր Երևան
Աշխարքում դու գովական
Տեսիլքով ինձ սազական

Աշխարքում դու գովական
Տեսիլքով ինձ սազական

Շող շողա շողա շողա
Շող շողա շուշան շողա
Շող շողա յարդ դողա
Շող շողա յարդ դողա

Շող շողա շողա շողա
Շող շողա շուշան շողա
Շող շողա յարդ դողա
Շող շողա յարդ դողա

Գիշերվան լուսնի լույսն ես
Ցերեկվա արև ջերմ ես
Մանուշակ վարդ ռեհան ես
Սեր սիրով սիրեկան ես

Մանուշակ վարդ ռեհան ես
Սեր սիրով սիրեկան ես

Շող շողա շողա շողա
Շող շողա շուշան շողա
Շող շողա յարդ դողա
Շող շողա յարդ դողա

Շող շողա շողա շողա
Շող շողա շուշան շողա
Շող շողա յարդ դողա
Շող շողա յարդ դողա

Շող շողա շողա շողա
Շող շողա շուշան շողա
Շող շողա յարդ դողա
Շող շողա յարդ դողա

Շող շողա շողա շողա
Շող շողա շուշան շողա
Շող շողա յարդ դողա
Շող շողա յարդ դողա

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters