The home of Eurovision lyrics

kaliopi_lead

Song Information
Music: Kaliopi, Romeo Gril
Lyrics: Kaliopi

Macedonian
Umorno e ova nebo nokva što me gleda
Site zvezdi gasat samo edna ne
Vo nea se site vistini i naši tajni
Edna vistina e od mene druga vistina pak od tebe
Sega umorno ti velam odi i ne vrakaj se, no ne zaboravaj deka

Samo za tebe jas peev, samo za tebe še smeev
I koga goltav topli solzi od ovaa dusa što gorko boli
Gi gledav jasno site boi no so niv kradev sliki moi
Lažejki se sebe si jas postoev

Teško mi e da gi gledam nekoj lica tugi
Teško mi e da te slušam a glasot ne e tvoj
No najteško od se e vremeto što sliki nosi
Vo koi deneska ne veruvam no sepak blisku jas gi čuvstvuvam
Ke me pratat kako večni senki za cel život moj potsetuvajki me deka

Samo za tebe jas peev, samo za tebe še smeev
I koga goltav topli solzi od ovaa dusa što gorko boli
Gi gledav jasno site boi no so niv kradev sliki moi
Lažejki se sebe si jas postoev

Gi gledav jasno site boi no so niv kradev sliki moi
Lažejki se sebe si jas postoev

(Samo za tebe jas peev, samo za tebe še smeev)
(I koga goltav topli solzi od ovaa dusa što gorko boli)
Gi gledav jasno site boi no so niv kradev sliki moi
Lažejki se sebe si jas postoev

(Samo za tebe jas peev, samo za tebe še smeev)

Cyrillic script
Уморно е ова небо ноќва што ме гледа
Сите ѕвезди гасат само една не
Во неа се сите вистини и наши тајни
Една вистина е од мене друга вистина пак од тебе
Сега уморно ти велам оди и не враќај се, но не заборавај дека

Само за тебе јас пеев, само за тебе се смеев
И кога голтав топли солзи од оваа душа што горко боли
Ги гледав јасно сите бои но со нив крадев слики мои
Лажејќи се себе си јас постоев

Тешко ми е да ги гледам некои лица туѓи
Тешко ми е да те слушам а гласот не е твој
Но најтешко од сѐ е времето што слики носи
Во кои денеска не верувам но сепак блиску јас ги чувствувам
Ќе ме пратат како вечни сенки за цел живот мој потсетувајќи ме дека

Само за тебе јас пеев, само за тебе се смеев
И кога голтав топли солзи од оваа душа што горко боли
Ги гледав јасно сите бои но со нив крадев слики мои
Лажејќи се себе си јас постоев

Ги гледав јасно сите бои но со нив крадев слики мои
Лажејќи се себе си јас постоев

(Само за тебе јас пеев, само за тебе се смеев)
(И кога голтав топли солзи од оваа душа што горко боли)
Ги гледав јасно сите бои но со нив крадев слики мои
Лажејќи се себе си јас постоев

(Само за тебе јас пеев, само за тебе се смеев)

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters