The home of Eurovision lyrics

kaliopi_lead

Song Information
Music: Kaliopi
Lyrics: Kaliopi

Macedonian
Kako možam da te sledam koga lažeš sè
A pravo v oči ti me gledaš
So sekoj zbor po edno kopje frlaš vo mene
I silno dušava me stega

Čekam vreme da mine
A sè pobavno i denot si odi
A vo srcevo mraz od nekoj nepoznat glas
Što do pepel me gori
Me gori

Ima amanet za méne od pred eden vek
Deka nema da si zgrešam
Od sedum životi zapišani, ovoj e tret
Za nego dolžna sum da rešam

Zošto vremeto mine
A sè pobrzo so denot si odi
Od srce istopen mraz se sleva vo mojot glas
Što od pepel se rodi
Se rodi

A jas, ne, ne, ne, ne moram ništo
Da sokrivam vo sebe
I ona moe što najmnogu boli
E silnata vo mene, a silna sum pak
Silna, silna, silna, silna

Cyrillic script
Како можам да те следам кога лажеш сѐ
А право в очи ти ме гледаш
Со секој збор по едно копје фрлаш во мене
И силно душава ме стега

Чекам време да мине
А сѐ побавно и денот си оди
А во срцево мраз од некој непознат глас
Што до пепел ме гори
Ме гори

Има аманет за ме́не од пред еден век
Дека нема да си згрешам
Од седум животи запишани, овој е трет
За него должна сум да решам

Зошто времето мине
А сѐ побрзо со денот си оди
Од срце истопен мраз се слева во мојот глас
Што од пепел се роди
Се роди

А јас, не, не, не, не морам ништо
Да сокривам во себе
И она мое што најмногу боли
Е силната во мене, а силна сум пак
Силна, силна, силна, силна

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters