The home of Eurovision lyrics

kamela-islami_lead

Song Information
Music: Alban Male
Lyrics: Olti Curri

Albanian
Larg, më mirë, të jemi larg
Më mirë të jemi, vetëm
Jo s’e dëgjoj më, unë zemrën

Qaj, jo asnjë lot, nuk mbaj
Se ty, të fala dhe frymën
Për ty, e solla dritën

Për të dy, jetoja
Për të dy…

Pa fjalë unë po shkoj
Jemi të vetmuar, dhe pse të përqafuar
Një fjalë nuk të ndihmon
Asgjë për tu kujtuar, gjithmonë ti ke munguar

Faj, më thuaj, pse kam faj?
Se për të dy, unë jetoja
Se fatin e sfidoja

Të dukem kryelartë
Të dukem njëri tjetër
Sot po mendoj unë për veten

Për të dy, jetoja
Për të dy…

Pa fjalë unë po shkoj
Jemi të vetmuar, dhe pse të përqafuar
Një fjalë nuk të ndihmon
Asgjë për tu kujtuar, gjithmonë ti ke munguar

Një zemër pa ngjyrë, e di, nuk ka jetë
Kërkoja dashuri në një vend të shkretë

Pa fjalë unë po shkoj
Jemi të vetmuar, dhe pse të përqafuar
Një fjalë nuk të ndihmon
Asgjë për tu kujtuar, gjithmonë ti ke munguar

Translation
Far away, it’s better to be far away from each other
It’s better to be alone
No, I don’t hear your heart anymore

I cry, I don’t hold back not a single tear
Because I even gave you my breath
For you I brought light

I lived for both of us
For both of us…

Without words I’m leaving
We are lonely, even though we embraced
Words don’t help you
Nothing to remember, you have always been missing

Fault, tell me, why is it my fault?
Because I lived for both of us
Because I challenged fate

To you I look big-headed
That’s how we think of each other
Today I’m thinking about myself

I lived for both of us
For both of us…

Without words I’m leaving
We are lonely, even though we embraced
Words don’t help you
Nothing to remember, you have always been missing

A heart without colour, I know, has got no life
Looking for love in the wilderness

Without words I’m leaving
We are lonely, even though we embraced
Words don’t help you
Nothing to remember, you have always been missing

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters