The home of Eurovision lyrics

lambe-alabakovski_lead

Song Information
Music: Robert Bilbilov
Lyrics: Elena Risteska

Macedonian
Sam sum pred pat
Ni patokaz ni znak kon tebe
Vo srcevo jas nasobrav sneg
Te baram da go stopis vo mene

Belo e se vo srcevo
Belo e se pred ocive
Ne gledam, ne ni bura ni sneg
A pred mene bela si ti

Belo e se
Belina vo ovoj svet
Belo e se
Bela si ti, belo e se

Ne mozam sam
So sebe seta sreka ja zede
Ke dojdam do tebe eden den
Bela slika jas ke trgnam od tebe

Belo e se vo srcevo
Belo e se pred ocive
Ne gledam, ne ni bura ni sneg
A pred mene bela si ti

Sam sum pred pat
Ni patokaz ni znak kon tebe
Vo srcevo jas nasobrav sneg
Te baram da go stopis vo mene

Belo e se vo srcevo
Belo e se pred ocive
Ne gledam, ne ni bura ni sneg
A pred mene bela si ti

Belo e se
Belina vo ovoj svet
Belo e se
Belina vo ovoj svet
Belo e se

Cyrillic script
Сам сум пред пат
Ни патоказ ни знак кон тебе
Во срцево јас насобрав снег
Те барам да го стопис во мене

Бело е се во срцево
Бело е се пред оциве
Не гледам, не ни бура ни снег
А пред мене бела си ти

Бело е се
Белина во овој свет
Бело е се
Бела си ти, бело е се

Не мозам сам
Со себе сета срека ја зеде
Ке дојдам до тебе еден ден
Бела слика јас ке тргнам од тебе

Бело е се во срцево
Бело е се пред оциве
Не гледам, не ни бура ни снег
А пред мене бела си ти

Сам сум пред пат
Ни патоказ ни знак кон тебе
Во срцево јас насобрав снег
Те барам да го стопис во мене

Бело е се во срцево
Бело е се пред оциве
Не гледам, не ни бура ни снег
А пред мене бела си ти

Бело е се
Белина во овој свет
Бело е се
Белина во овој свет
Бело е се

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters