The home of Eurovision lyrics

israel_lead

Song Information
Music: Yoni Ro’eh
Lyrics: Ehud Manor

Hebrew

Ha’aretz hamuvtachat noga’at bayam
Noga’at baraki’a uvashemesh hacham
Ha’aretz hamuvtachat hi nachal bahar
Vedeshe hamafki’a etzim bamidbar

Ba’aretz hamuvtachat tir’u nitzanim
Gadel bah etz hazayit vechol she’ar haminim
Ba’aretz hamuvtachat kol yeled ga’on
Ve’ein pachot me’eser vehakol shiga’on

Ha’aretz hamuvtachat hi tamid munachat
Belibi, be’orkai
Uchshehi ne’enechet, tfilati nishlechet
Leshamaim me’odai

Ba’aretz hamuvtachat yoshvim shnei amim
Verak achshav lomdim hem ledaber lif’amim
Uve’aravot hat’chelet homot shuv yonim
Choz’rot el gag habayit betorim levanim

Ha’aretz hamuvtachat hi tamid munachat
Belibi, be’orkai
Uchshehi ne’enechet, tfilati nishlechet
Leshamaim me’odai

Ha’aretz hamuvtachat hi tamid munachat
Belibi, be’orkai
Uchshehi ne’enechet, tfilati nishlechet
Leshamaim me’odai

Ba’aretz hamuvtachat od yesh vikuchim
Baderech el hakeshet anashim metuchim
Omrim yihyeh beseder, vedu’ach
Ulai harbeh kazeh ke’ilu uvasof yeromem, bechayay

Ha’aretz hamuvtachat hi tamid munachat
Belibi, be’orkai
Uchshehi ne’enechet, tfilati nishlechet
Leshamaim me’odai

Ha’aretz hamuvtachat hi tamid munachat
Belibi, be’orkai
Uchshehi ne’enechet, tfilati nishlechet
Leshamaim me’odai

Hebrew script

הארץ המובטחת נוגעת בים
נוגעת ברקיע ובשמש החם
הארץ המובטחת היא נחל בהר
ודשא המפקיע עצים במדבר

בארץ המובטחת תיראו ניצנים
גדל בה עץ הזית וכל שאר המינים
בארץ המובטחת כל ילד גאון
ואין פחות מעשר והכל שיגעון

הארץ המובטחת היא תמיד מונחת
בליבי ובעורקיי
וכשהיא נאנחת, תפילתי נשלחת
לשמיים מעודיי

בארץ המובטחת יושבים שני עמים
ורק עכשיו לומדים הם לדבר לפעמים
ובערבות התכלת הומות שוב יונים
חוזרות אל גג הבית בטורים לבנים

הארץ המובטחת היא תמיד מונחת
בליבי ובעורקיי
וכשהיא נאנחת, תפילתי נשלחת
לשמיים מעודיי

הארץ המובטחת היא תמיד מונחת
בליבי ובעורקיי
וכשהיא נאנחת, תפילתי נשלחת
לשמיים מעודיי

בארץ המובטחת עוד יש ויכוחים
בדרך אל הקשת אנשים מתוחים
אומרים יהיה בסדר ודוח אולי
הרבה כזה כאילו ובסוף ירומם, בחיי

הארץ המובטחת היא תמיד מונחת
בליבי ובעורקיי
וכשהיא נאנחת, תפילתי נשלחת
לשמיים מעודיי

הארץ המובטחת היא תמיד מונחת
בליבי ובעורקיי
וכשהיא נאנחת, תפילתי נשלחת
לשמיים מעודיי

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters