The home of Eurovision lyrics

albania_lead

Song Information
Music:
Lyrics:

Albanian
T’u luta ty, o ëngjëll i im
Ashtu si djelli në ç’do perëndim

Dhe po të pres
Të zbresësh tek unë
Si foshnja pret nënën
Mbi djepin e drunjtë

Po endem mbi det
Me shpresën mbi re
Thuam ëngjëll, ku je?

Ndize natën bëje zjarr
Si pishtar në dorë t’a mbaj
Le të jem shenjtor me krahë
Flakën botës t’ja shpërndaj

Do të ngjitem lart mbi re
Valle shqipesh do t’kërcej
Ëngjëll ti i dashurisë, unë Promethë

Ndize natën bëje zjarr
Si pishtar në dorë t’a mbaj
Le të jem shenjtor me krahë
Flakën botës t’ja shpërndaj

Do të ngjitem lart mbi re
Valle shqipesh do t’kërcej
Ëngjëll ti i dashurisë, unë Promethë

Dua të zgjoj këtë botë që po fle
T’i hap unë krahët të bëhem ylber
Le të besoj, jo ëngjëjt nuk qajnë
Se fatin e tyre me njerëzit e ndajnë

Po endem mbi det
Me sytë mbi re
Thuam ëngjëll, ku je?

Ndize natën bëje zjarr
Si pishtar në dorë t’a mbaj
Le të jem shenjtor me krahë
Flakën botës t’ja shpërndaj

Do të ngjitem lart mbi re
Valle shqipesh do t’kërcej
Ëngjëll ti i dashurisë, unë Promethë

Ndize natën bëje zjarr
Si pishtar në dorë t’a mbaj
Le të jem shenjtor me krahë
Flakën botës t’ja shpërndaj

Do të ngjitem lart mbi re
Valle shqipesh do t’kërcej
Ëngjëll ti i dashurisë, unë Promethë

Do të jem Promethë

Do të ngjitem lart mbi re
Valle shqipesh do t’kërcej
Ëngjëll ti i dashurisë, unë Promethë

Translation
I begged you, my dear angel
Like the sun at sunset

And I’m waiting
For you to come down
Like a baby for his mother
In his wooden crib

Lost in deep sea
With a hope above the clouds
Tell me my angel, where are you?

Light the night in wild flames
Like a beacon in my hands
I will be a saint with wings
To spread the fire around

I will fly up in the sky
Dancing the dance of eagles
You be my angel, and I’ll be your Prometheus

Light the night in wild flames
Like a beacon in my hands
I will be a saint with wings
To spread the fire around

I will fly up in the sky
Dancing the dance of eagles
You be my angel, and I’ll be your Prometheus

I want to wake this sleeping world
To spread my wings like a rainbow
Let me believe, that angels don’t cry
Because they share their fate with all of us

Lost in deep sea
With a hope above the clouds
Tell me my angel, where are you?

Light the night in wild flames
Like a beacon in my hands
I will be a saint with wings
To spread the fire around

I will fly up in the sky
Dancing the dance of eagles
You be my angel, and I’ll be your Prometheus

Light the night in wild flames
Like a beacon in my hands
I will be a saint with wings
To spread the fire around

I will fly up in the sky
Dancing the dance of eagles
You be my angel, and I’ll be your Prometheus

I will be Prometheus

I will fly up in the sky
Dancing the dance of eagles
You be my angel, and I’ll be your Prometheus

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters