The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: John Ewbank
Lyrics: John Ewbank

In de reflectie van een winkelruit zie ik je naast me staan
In the reflection of a shop window I see you standing beside me
Je ogen lachen zoals altijd en je kijkt me aan
Your eyes are smiling like always and you are looking at me
Even geniet ik van je evenbeeld tot ik wat beter kijk
For a moment I enjoy your reflection until I look closer
En sta te staren naar een vreemde, die wat op je lijkt
I am looking at a stranger who looks a bit like you

Ik lijk maar niet te willen weten, dat je nu weg bent voor altijd
It seems like I don’t want to accept that you are gone forever now
M’n hoofd probeert je te vergeten, maar m’n hart will je niet kwijt
My head tries to forget you, but my heart doesn’t want to lose you

Alsof je bij me bent, alsof je nooit bent weggeweest
As if you were here with me, as if you never left me
Leef ik nog steds met jou
I still live with you
Alsof je hier nog staat, en ik nooit anders heb gekend
As if you were still standing here, and I never knew differently
Alsof je bij me bent
As if you were here with me

Ik praat tegen de muur en verwacht dat jij iets terug zal zeggen
I talk with the wall and expect you to reply
En af en toe hoor ik ook echt je stem
And sometimes I really hear your voice
Ik ruik je geur en er zijn nog zoveel meer dingen
I smell your odor and there are so many more things
Die bewijzen dat je bij me bent
That prove that you are still with me

Ik kijk nog altijd naar de deur, alsof je elk moment kunt binnenlopen
I still look at the door, as if you can walk in every moment
Ik dek de tafel elke avond nog voor twee
I still set the table every evening for two
Ik kan niet leven met de waarheid, dus leef ik er maar omheen
I cannot live with the truth, so I live around it

Alsof je bij me bent, alsof je nooit bent weggeweest
As if you were here with me, as if you never left me
Leef ik nog steds met jou
I still live with you
Alsof je hier nog staat, en ik nooit anders heb gekend
As if you were still standing here, and I never knew differently
Alsof je bij me bent
As if you were here with me

Heel dicht bij me
Here, really close to me

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters