The home of Eurovision lyrics

albania_lead

Song Information
Music: Genti Lako
Lyrics: Jorgo Papingji

Albanian
Krejt nga rastësia, ndodhi mrekullia
Zot, nuk e besoj as vet, ishte ëndërr apo e vërtetë?
Jo nuk mund ta dija kur ndodh rastësia
Ndoshta nuk besohet lehtë
Nga një rastësi të ndryshojë një jetë

Por kur doli ëndrra, gati sa s’u çmënda
Ti rastësi ndoshta emrin e ke
Por nuk do takojmë kur do duam ne

Kurrë nuk e ke ditur sa të kemi pritur
Por si gjithëmonë ti vetëm luan dhe genjen
Pse nuk vjen, pse nuk vjen?

Nuk e di pse inat me ke marrë, emrin si e ke? (Rastësia)
Ndryshe thua sot ndryshe më the dje, mos luaj me ne (Rastësia)
Nuk e di pse inat me ke marrë, emrin si e ke? (Rastësia)
Ndryshe thua sot ndryshe më the dje, mos luaj me ne (Rastësia)

Zemërimi është një rastësi dhe zbulimi është një rastësi
Dhe zhgenjimi është një rastësi, dhe pendimi është një rastësi
Simpatia është një rastësi, xhelozia është një rastësi
Befasia është një rastësi, lumturia mbetet përgjithënjë

Rastësi është jeta, lum kush thotë e gjeta
Vjen si bekim apo mallkim për ne
Pa e ditur vjen pa pritur

Kurrë nuk e ke ditur sa të kemi pritur
Por si gjithëmonë ti vetëm luan dhe genjen
Pse nuk vjen, pse nuk vjen

Nuk e di pse inat me ke marrë, emrin si e ke? (Rastësia)
Ndryshe thua sot ndryshe më the dje, mos luaj me ne (Rastësia)
Nuk e di pse inat me ke marrë, emrin si e ke? (Rastësia)
Ndryshe thua sot ndryshe më the dje, mos luaj me ne

(Rastësia)

Zemërimi është një rastësi dhe zbulimi është një rastësi
Dhe zhgenjimi është një rastësi, dhe pendimi është një rastësi
Simpatia është një rastësi, xhelozia është një rastësi
Befasia është një rastësi, lumturia mbetet përgjithënjë

Si gjithëmonë vjen si bekim a mallkim për ne
Pa e ditur vjen papritur (eehh)
Ëndrra, mendime, zhgënjime do kemi ne në jetë (në jetë)
Befasi, lumturi, rastësi jemi vetë

Translation
Completely by chance the miracle occurred
God, I don’t believe it myself, was it a dream or reality?
No one can’t foresee when the coincidence occurs
Maybe it ain’t easy to believe
That a coincidence can change a life

But when the dream came true, I almost went insane
Your name may be coincidence
But we’ll never meet when we want to

You never knew how much we’ve been waiting for you
But as usual you only play and lie
Why don’t you come, why don’t you come?

I don’t know why you hold a grudge against me, what’s your name? (Coincidence)
Today you say something different to what you said yesterday, don’t play with us (Coincidence)
I don’t know why you hold a grudge against me, what’s your name? (Coincidence)
Today you say something different to what you said yesterday, don’t play with us (Coincidence)

Anger is a coincidence and discovery is a coincidence
And disappointment is a coincidence, and regret is a coincidence
Sympathy is a coincidence, jealousy is a coincidence
Surprise is a coincidence, happiness remains forever

Coincidence is the life, blessed the ones who say: I found it
Comes as a blessing or a curse to us
Without knowing, it comes unexpected

You never knew how much we’ve been waiting for you
But as usual you only play and lie
Why don’t you come, why don’t you come?

I don’t know why you hold a grudge against me, what’s your name? (Coincidence)
Today you say something different to what you said yesterday, don’t play with us (Coincidence)
I don’t know why you hold a grudge against me, what’s your name? (Coincidence)
Today you say something different to what you said yesterday, don’t play with us

(Coincidence)

Anger is a coincidence and discovery is a coincidence
And disappointment is a coincidence, and regret is a coincidence
Sympathy is a coincidence, jealousy is a coincidence
Surprise is a coincidence, happiness remains forever

As always it comes as a blessing or a curse for us
Without knowing, it comes unexpectedly (eehh)
Dreams, thoughts, disappointments we’ll have in life (in life)
The surprises, happiness, coincidences we are ourselves

Lyrics and translation thanks to the team at Albavision.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters