The home of Eurovision lyrics

donatan-cleo_lead

Song Information
Music: Donatan
Lyrics: Cleo
Other versions
Polish/English Polish
English

Polish
Cleo, Donatan

My Słowianie wiemy jak nasze na nas działa
Lubimy jak poruszac tym co mama w genach dała
To jest ta gorąca krew
To jest nasz słowiański zew

My Słowianki wiemy jak użyć mowy ciała
Wiemy jak poruszać tym co mama w genach dała
To jest ta słowiańska krew
To jest ta uroda i wdzięk

Mamy to, czego nie ma nikt inny
Cenimy ten naturalny kształt
Wódeczka lepsza niż whisky i giny
Najlepsze u nas, cokolwiek byś chciał

My na swojskiej śmietanie chowane
Delikatne, rumiane jak chleb
Nie ma lepszych od naszych Słowianek
Ten kto widział i próbował, ten wie

My Słowianie wiemy jak nasze na nas działa
Lubimy jak poruszac tym co mama w genach dała
To jest ta gorąca krew
To jest nasz słowiański zew

My Słowianki wiemy jak użyć mowy ciała
Wiemy jak poruszać tym co mama w genach dała
To jest ta słowiańska krew
To jest ta uroda i wdzięk

To co nasze jest, najlepsze jest, bo nasze jest (to)
To co nasze jest, najlepsze jest, to nasze wiesz (to)
To co nasze jest, najlepsze jest, bo nasze jest (to)
To co nasze jest, najlepsze jest, to nasze wiesz (to)

W genach mamy to, czego nie ma nikt inny
Zjeżdżają do nas z wielu świata stron
Tu dobra wódka i dobre dziewczyny
Szukaj u nas idealnych żon

A nasze Panie nie mają kompleksów
Bo nie mają powodów ich mieć
A w teledysku nie ma podtekstów
Jak nie wierzysz, to pojedź na wieś

My Słowianie wiemy jak nasze na nas działa
Lubimy jak poruszac tym co mama w genach dała
To jest ta gorąca krew
To jest nasz słowiański zew

My Słowianki wiemy jak użyć mowy ciała
Wiemy jak poruszać tym co mama w genach dała
To jest ta słowiańska krew
To jest ta uroda i wdzięk

Oh, my wiemy jak
Mmm, my wiemy jak, oh
Ha ha, oh
My wiemy jak

Translation
Cleo, Donatan

We Slavs know how ours works for us
We like to move what our mama gave us in our genes
This is that hot blood
This is that Slavic call

We Slavic girls know how to use body language
We like to move what our mama gave us in our genes
This is that Slavic blood
This is that beauty and grace

We have it, what no one else has
We appreciate the natural shape
Vodka is better than whiskey and gin
We have the best, whatever you want

We are raised on homemade cream
Delicate, golden brown like bread
There are no better than our Slavic girls
Those who’ve seen and tried, they know

We Slavs know how ours works for us
We like to move what our mama gave us in our genes
This is that hot blood
This is that Slavic call

We Slavic girls know how to use body language
We like to move what our mama gave us in our genes
This is that Slavic blood
This is that beauty and grace

What is ours, it’s the best, because it’s ours (that)
What is ours, it’s the best, you know it’s ours (that)
What is ours, it’s the best, because it’s ours (that)
What is ours, it’s the best, you know it’s ours (that)

In our genes we have it, what no one else has
They come to us from all over the world
There is good vodka and good girls
Look here for ideal wives

And our ladies don’t have complexes
Because they have no reason to have them
And in the video there is no subtext
If you don’t believe, visit the countryside

We Slavs know how ours works for us
We like to move what our mama gave us in our genes
This is that hot blood
This is that Slavic call

We Slavic girls know how to use body language
We like to move what our mama gave us in our genes
This is that Slavic blood
This is that beauty and grace

Oh, we know how
Mmm, we know how, oh
Ha ha, oh
We know how

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters