The home of Eurovision lyrics

georgina-paul-giordimaina_lead

Song Information
Music: Paul Abela
Lyrics:
Other versions
English Maltese

Maltese
Fejn hu llum? Fejn hi il-warda fuq ħaddejk?
Fejn hi l-leħħa f’ġmiel għajnejk, il-ħmura fuq xufftejk?
Il-kewkba ntfiet u nsietna fuq il-għatba tal-ġejjien
Għala jien, għala int, ninsabu mifrudin?

Fejn hu llum? Fejn hi l-bewsa fil-widien?
Fejn hi l-għanja tal-ħolqien, tax-xemx jiem bla waqfien?
Hemm sħaba f’della ħbietna u ħallietna imbegħdin
Għala jien, għala int, ninsabu imnikktin?

Sejjaħ u ssibni
Għalxejn iqum ir-riħ, jitqawwa l-baħar
Jien xorta nasal ħdejk ma jżommni xejn u ħadd
Għalija int il-bidu w tmiem l-għajxien

Fejn hu llum? Fejn hi l-ħeffa ta’ passejk?
Fejn hu il-ħlew li nħares lejk, u l-wens taċ-ċkejkna jdejk?
Inżul ix-xemx ħallietna ngħixu biss it-tifkiriet
Għala jien, għala int, ninsabu mifnijin, mifrudin?

Sejjaħ u ssibni
Għalxejn iqum ir-riħ, jitqawwa l-baħar
Jien xorta nasal ħdejk ma jżommni xejn u ħadd
Għalija int il-bidu w tmiem l-għajxien

Sejjaħ u ssibni
Għalxejn f’qalbi l-uġiegħ, nistenna b’sabar
Jien xorta nersaq lejk ma jżommni xejn u ħadd
Għalija int il-qofol f’ħajti ż-żmien

Translation
Where is it today? Where’s the rose on your cheek?
Where is the spark in your eyes, the redness on your lips?
The star’s burnt out and forgotten us on the threshold of the future
Why do I, why do you, find ourselves dispersed?

Where is it today? Where’s the kiss in the fields?
Where is the song of nature, of the sun days on end
A cloud’s hidden us in it’s shade and has left us far apart
Why do I, why do you, find ourselves upset?

Call and you’ll find me
In vain the wind picks up and the sea strengthens
I’ll still come to you, nothing and no one will stop me
For me you are the beginning and end of life

Where is it today? Where’s the haste in your step?
Where is the sweetness in looking at you, the comfort of your hand?
Sunset has left us living only memories
Why do I, why do you, find ourselves torn apart?

Call and you’ll find me
In vain the wind picks up and the sea strengthens
I’ll still come to you, nothing and no one will stop me
For me you are the beginning and end of life

Call and you’ll find me
For nothing the pain in my heart, I wait impatiently
I’ll still come to you, nothing and no one will stop me
For me you are the meaning in my life for time

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters