The home of Eurovision lyrics

mary-spiteri_lead

Song Information
Music: Georgina Abela
Lyrics: Raymond Mahoney
Other versions
English Maltese

Maltese
Tfajjel ċkejken, tħarisx lejja
B’mistoqsija f’għajnejk sbieħ
Tar mar riħ, iż-żmien tal-logħob ferrieħ
Il-ħsibijiet tellfu kull mistrieħ

Tfajjel ċkejken, ejja ħdejja
Ngħidlek ġrajja li thennik
Għożż ġo fik, il-ġmiel li d-dinja ‘ttik
La tħallihiex, tnikktek u bikkik

Tbissem illum, il-bieraħ għadda u mar
Għix il-jum wara jum u għada qatt ma sar
Għax l-uġiegħ tal-lum biżżejjed, dak li ġej ma jafu ħadd
‘Tini jdejk, għallimni ngħix aħjar

Tfajjel ċkejken, ħares lejja
Twettaqx l-għelt li għamilt jien
Taħlix żmien, l-imgħoddi kien li kien
Bla tifkiriet, isbaħ u il-ġejjien

Tbissem illum, il-bieraħ għadda u mar
Għix il-jum wara jum u għada qatt ma sar
Għax l-uġiegħ tal-lum biżżejjed, dak li ġej ma jafu ħadd
‘Tini jdejk, għallimni ngħix aħjar
Ngħix aħjar

Ifraħ illum, daż-żmien kemm jista’ jdum?
Ħatja jien daqs l-oħrajn, li sibt xifer l-irdum
Jekk ħallejna dinja mejta, minn kull tama’ ċaħħadnik
‘Tini jdejk, ‘tini jdejn, aħfrilna dan l-imrar

Translation
Little child, don’t look at me
With a question in your eyes
Time for games has blown with the wind
Thoughts have lost all rest

Little child, come next to me
I’ll tell you a story which will lift your spirits
Cherish inside you, the beauty the world gives you
Don’t let it upset you and make you cry

Smile today, yesterday’s passed and gone
Live the day after day and tomorrow is still to be
‘Cause the pain of today is enough, what’s to come no one knows
Give me your hand, teach me to live better

Little child, look at me
Don’t make the same mistakes that I did
Don’t waste time, the past is what it is
Without memories, the future’s brighter

Smile today, yesterday’s passed and gone
Live the day after day and tomorrow is still to be
‘Cause the pain of today is enough, what’s to come no one knows
Give me your hand, teach me to live better
Live better

Have fun today, how long can this time last?
I’m as guilty as the rest who found the cliff’s edge
If we left a dead world, deprived you of all hope
Give me your hand, give me your hand, forgive us this bitterness

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters