The home of Eurovision lyrics

nora-brockstedt_lead

Song Information
Music: Jan Wølner
Lyrics: Egil Hagen, Jules Sylvain
Other versions
Norwegian Swedish

Jag har dig kär och viskar “chéri”
Svaret du ger är “sí, sí”
Vågornar slår mot land, solen i brand
Sommar vid Palma strand

Säg “mon amour”, bli mon amour
Hör hur palmerna susar, vågorna brusar
I en skön harmoni?

Säg “mon amour”, bli mon amour
Hör gitarrerna spelar vår melodi
Nattens bön: kom till mig, chéri

Kan ej ditt språk, det är som musik
Men jag kan läsa din blick
Därför vill jag, chéri, ännu en gång
Lyssna till söderns sång

Säg “mon amour”, bli mon amour
Hör hur palmerna susar, vågorna brusar
I en skön harmoni?

Säg “mon amour”, bli mon amour
Hör gitarrerna spelar vår melodi
Nattens bön: kom till mig, chéri

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters