The home of Eurovision lyrics

vanessa-chinitor_lead

Song Information
Music: Ilia Beyers, Emma Philippa Hjälmås,
John Terra, Wim Claes
Lyrics: Daniël Ditmar
Other versions
English Dutch

Dutch
Als de wind die hoog door de bergen waait
Door de hoeve giert aanzwelt en verdwijnt, ging jij
Ik volgde jou op jouw laatste vlucht
Op vleugels vol verdriet, dromend van dat land, van jou

Door jouw kleur, door jouw taal
Moest jij gaan, ik wou mee met je drijven

Op de wind
Hoog op de wind
Op de wind
Waar geen haat bestaat

Zo stil, hoe jij door m’n dromen dwaalt
Ik slenter door de tijd, zoek adem voor m’n vlucht naar jou
Mijn hoop dat jij niet voor niets verdween
Die schrijf ik in de lucht, de hemel – m’n gedicht voor jou

Door jouw kleur, door jouw taal
Moest jij gaan, ik wou mee met je drijven

Op de wind
Hoog op de wind
Op de wind
Waar geen haat bestaat

Door jouw kleur, door jouw taal
Moest jij gaan, ik wou mee met je drijven

Op de wind (Hoog op de wind waar de liefde waait)
Hoog op de wind (Hoog op de wind waar de liefde waait)
Op de wind (Hoog op de wind waar de liefde waait)
Waar geen haat bestaat

Translation
The wind blows high through the mountains
Howls through the farm swells and disappears, that’s how you went
I followed you on your last flight
On wings full of grief, dreaming of that country, of you

Because of your colour, because of your language
You had to go, I wanted to float along with you

Upon the wind
High upon the wind
Upon the wind
Where hatred doesn’t exist

So quietly, you’re wandering through my dreams
I’m strolling through time, looking for a breath for my flight to you
My hope that you didn’t disappear for nothing
I write it in the air, heaven – my poem for you

Because of your colour, because of your language
You had to go, I wanted to float along with you

Upon the wind
High upon the wind
Upon the wind
Where hatred doesn’t exist

Because of your colour, because of your language
You had to go, I wanted to float along with you

Upon the wind (High upon the wind where love blows)
High upon the wind (High upon the wind where love blows)
Upon the wind (High upon the wind where love blows)
Where hatred doesn’t exist

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters