The home of Eurovision lyrics

malta_lead

Song Information
Music: William Mangion
Lyrics: Jesmond Tedesco
Other versions
English Maltese

Maltese
Fis-skiet, meta konna flimkien
Int urejtni l-imħabba tieghek
Fik emmint, ħallejtni mingħajr dubju
Qatt ma ntbaħt kull darba li kont miegħek

Kif weġġgħajtni meta sirt naf li int
Bdiltni bla rażan, bl-amment
Djieq ta’ qalb, m’hemx kliem jiddeskrivi l-imrar ġo fija
Tradejtni vilment!

Issa, daqsekk, għalik mhux fil-bżonn – isma x’ser ngħidlek
Issa, in-nuqqas tiegħek m’għadux jgħodd – daqsekk biżżejjed
Issa, tgħallimt ma nerrġax nieħu l-istess żball

Int ħsibt li kont ninqeda bik, naħlilek żmienek
Hemm fejn int żbaljajt

Kif weġġgħajtni meta sirt naf li int
Bdiltni bla rażan, bl-amment
Djieq ta’ qalb, m’hemx kliem jiddeskrivi l-imrar ġo fija
Tradejtni vilment!

Issa, daqsekk, għalik mhux fil-bżonn – isma x’ser ngħidlek
Issa, in-nuqqas tiegħek m’għadux jgħodd – daqsekk biżżejjed
Issa, tgħallimt ma nerrġax, qatt ma nerrġa nieħu l-istess żball

Issa, l-imrar ġo fija, tradejtni vilment
Issa, tgħallimt ma nerrġax nieħu l-istess żball

Translation
In silence, when we were together
You showed me your love
I believed in you, left me without doubt
I never realised each time I was with you

How you hurt me when I found out that you
Swapped me without a second thought
Heartbreak, no words can describe the bitterness inside me
You vilely betrayed me

Now I need you no longer – listen to what I’m gonna tell you
Now your failings don’t count any more – that’s enough
Now I’ve learnt not to make the same mistake

You thought I was using you, wasting your time
That’s where you went wrong

How you hurt me when I found out that you
Swapped me without a second thought
Heartbreak, no words can describe the bitterness inside me
You vilely betrayed me

Now I need you no longer – listen to what I’m gonna tell you
Now your failings don’t count any more – that’s enough
Now I’ve learnt not to, not to ever make the same mistake

Now, the bitterness inside me, you vilely betrayed me
Now I’ve learnt not to make the same mistake

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters